Image
Top
Navigation

Pharmeon | Merkstrategie en visuele identiteit Uw Zorg online

WIE IS PHARMEON EN WAT WAS DE VRAAG?

Pharmeon is al ruim 15 jaar een innovatie-partner voor zorgverleners en daarmee een van de eerste specialisten in het leveren van internetdiensten voor huisartsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten. Door de jaren heeft Pharmeon diverse labels ontwikkeld om de verschillende oplossingen van Pharmeon naar de markt te brengen. Dit deden ze deels in partnerships met beroepsverenigingen en software-leveranciers. Pharmeon had behoefte aan een duidelijke positionering en merkstrategie waarmee zij succesvol en gericht haar producten (en diensten) in de markt kan zetten. Hierin heeft De Reactor geadviseerd, met als eerste concrete uitwerking de vormgeving van een nieuwe B2C app.

HOE PAKTE DE REACTOR DIT AAN?
Positionering

We bestudeerden de bestaande middelen en klantonderzoeken van Pharmeon en voerden zelf een beknopt stakeholdersonderzoek onder eerstelijns zorgverleners uit. Deze uitkomsten namen we mee in een positioneringworkshop met een klein team van Pharmeon medewerkers. De uitkomsten hiervan werden vertaald in een brand key en een positionering statement voor Pharmeon als geheel.

Merkarchitectuur

In een tweede workshop hebben we Pharmeon geholpen de relatie van haar verschillende merken tot elkaar te duiden door enkele verschillende modellen/scenario’s uit te werken. Het merk Uw Zorg online komt feitelijk voort uit de tagline van Pharmeon. Hoe om te gaan met zo’n verschuiving was onderdeel van het traject.

Visuele identiteit

Het nieuwe merk Uw Zorg online is door Reactor lid Jesse Skolnik ontworpen op basis van de positionering en direct vertaald naar enkele belangrijke kanalen, zoals de nieuwe patienten app. We rondden deze fase af met een duidelijke brand manual voor Pharmeon en een presentatie voor het hele Pharmeon team waarin het proces, de gekozen positionering en ontwerp werden overgedragen.

HOE NU VERDER?

Met het ontwikkelen van een nieuwe merkarchitectuur en visuele identiteit ben je er nog niet. Het slagen of falen zit ‘m in de uitrol en hoe de verandering wordt opgepakt in het team. We zijn met Pharmeon in gesprek over de volgende stappen in dit avontuur.

REACTOR TEAM

Frank Reef – als merkstrateeg
Jesse Skolnik – als ontwerper visuele identiteit
Rogier Mollema – als UX designer (tevens in dienst bij Pharmeon)
Jaap Romme – als (interne) positioneringsstrateeg

LOOPTIJD

November 2016 – Mei 2017