Image
Top
Navigation

Privacy Verklaring | De Reactor

​De Reactor, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, met KvK nummer 71323058 helpt organisaties met vernieuwing van producten en diensten met de eindgebruiker voorop. Wij richten ons met name op projecten met een maatschappelijke component, voor zowel non-profit als profit organisaties.

Website en cookies
De website van De Reactor verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. De Reactor kan u dus niet identificeren en er worden geen cookies gebruikt.

Persoonsgegevens
De Reactor verzamelt uitsluitend tot personen herleidbare informatie die nodig is voor de correcte uitvoering van haar dienstverlening of die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gesteld door uzelf (bijvoorbeeld door de verstrekking van visitekaartjes of een LinkedInconnectieverzoek) of derden aan wie u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze informatie kan onder andere bestaan uit NAW-gegevens, functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Zakelijke gegevens kunnen doorgespeeld worden aan derden als wordt ingeschat dat de persoon achter de zakelijke gegevens daar geen bezwaar tegen zal hebben en als zowel hij als de betreffende derde daar baat bij hebben. Hierbij kan gedacht worden aan netwerkactiviteiten.

De Reactor behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of gerechtvaardigd om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Reactor te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Ook kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met een bevoegde derde, zoals een ingehuurd administratiekantoor voor de verwerking van facturen. In dat geval zullen uitsluitend de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
De Reactor zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om een goede dienstverlening te leveren. De Reactor houdt zich aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De Reactor zijn vastgelegd? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens.

Uw rechten
U hebt recht op inzage in de plaatsen waar uw gegevens zijn opgeslagen, een rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen per e-mail (info@dereactor.nl).

Hoe uw gegevens zijn beveiligd
De bedrijfsbestanden worden voornamelijk opgeslagen in de cloud, op Google Drive. Soms staan bestanden ook op individuele laptops. Zowel de toegang tot de cloudopslag, de laptops, als andere apparaten waar uw gegevens op staan, zoals mobiele telefoons, zijn beschermd via een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Klachten
We gaan zorgvuldig om met het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan, dan zal De Reactor dit melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen treffen. Als u zelf een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Reactor, dan kunt u een klacht indienen bij ons en/of De Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Mocht u vragen of feedback hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op (info@dereactor.nl).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.