Image
Top
Navigation

MediaGroen | Conceptontwikkeling vanuit User Centered Design

WIE IS MEDIAGROEN EN WAT WAS DE VRAAG?

Het MediaGroen consortium bestaat uit media-organisaties die de voor Hilversum belangrijke broadcast- en media industrie op ecologisch, economisch en sociaal terrein van binnen uit willen verduurzamen. Dit om de stad, haar industrie en haar omgeving blijvend te laten bloeien.

Binnen MediaGroen vinden mooie projecten plaats. In de Green Media Deal spraken onder andere grote omroepen als NPO en RTL de intentie uit om voor de periode van 2016 tot en met 2020 tenminste 70% van hun stroomverbruik te verduurzamen. Ook wordt samen met de grootste media lichtleverancier Chain onderzocht hoe buiten studios kunnen overstappen op besparend LED licht.

MediaGroen zag tevens kansen in de vele media- en creatieve ondernemingen die zich in de stad Hilversum zelf bevinden, buiten het Mediapark. Verspreid over alle woonwijken bieden deze ondernemingen kansen om samen met omwonenden, vanuit mediakracht te verduurzamen.

Maar hoe? MediaGroen vroeg vanuit het programma Media in de Stad (MIDS) aan Willemijn Phielix (Mét Phielix, regisseur in co-creaties) en Reactor oprichter Fanny Evers om de mogelijkheden tot gezamenlijke verduurzaming in een pilot te onderzoeken.

DE AANPAK

Hilversum kent al vele duurzame initiatieven. Het is belangrijk om hier niet aan voorbij te gaan en dwong ons om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van MIDS. Deze waarde bleek echt bij de media- en creatieve ondernemers te liggen. Hun vaardigheden, netwerk en locaties samenbrengen was het startpunt van de pilot.

We organiseerden een sessie van een dagdeel waarin we twee vraagstukken onderzochten:

Hoe kunnen wij als mediabedrijven en omwonenden een duurzame impact genereren in deze 1km² (vierkante kilometer)?

En werkt deze methodiek om met mediakracht heel Hilversum te verduurzamen?

Mediabedrijven (zoals EO, SOS design en AKN), creatief ondernemers, duurzaamheidsinitiatieven en vertegenwoordigers van bewoners en gemeente waren aanwezig tijdens de sessie in november 2017 op het hoofdkantoor van de EO.

In de centrale vraag zitten veel aannames. En door tijdens de sessie naar concrete antwoorden te zoeken, toetsten we deze aannames bij een deel van de doelgroep. ‘Werkt een hyperlokale aanpak op de vierkante kilometers?’ ‘Hoe krijg je in korte tijd ideeen naar boven die binnen de eigen invloedssfeer liggen?’ ‘Wat verstaan mensen onder ‘duurzame impact’?’

In deel twee van de sessie zetten de deelnemers een nieuwe pet op. Het team vormde een denktank die kritisch keek naar de centrale vraag en voorgestelde methodiek. Door in het klein (20 man, 4 uur) te doen wat MIDS straks in het groot wil uitrollen, konden we zonder al te grote investering te doen heel veel leren over de beste aanpak.

Grote meerwaarde was visualizer Bert van der Meer, die ter plekke de ideeën van de deelnemers omzette in tekeningen. Deze werden vervolgens actief gebruik, bijvoorbeeld door tekeningen fysiek op te pakken en teams te vormen die commitment uitspraken over de ideeën waar zij verder mee zouden willen.

HOE NU VERDER?

De MIDS pilot leverde een aantal resultaten die opvolging krijgen:

  • Enkele teams gaan concreet aan de slag met ‘hun’ idee. Zoals bijvoorbeeld een pop-up restaurant, een alternatieve valuta en parkeerterreinen transformeren naar fiets stimulerende gebieden.
  • De getoetste aannames hebben we verwerkt in een advies voor volgende stappen, waarbij bewoners betrokken zullen worden.
  • MediaGroen en de Gemeente Hilversum zijn in gesprek over voortzetting van het project in 2018.
TEAM

Fanny Evers vanuit De Reactor – als conceptontwikkelaar, communicatiespecialist, programmamaker en facilitator
Willemijn Phielix vanuit Mét Phielix – als conceptontwikkelaar, programmamaker en facilitator
Fiene van Loock vanuit Van Loock – als facilitator
Frank Visser vanuit MediaGroen – als actief betrokken opdrachtgever

LOOPTIJD

Oktober – December 2017