Image
Top
Navigation

ANWB & Shell | Facilitatie conceptontwikkeling

Hoe verbinden wij ons aan de young professional?

De wereld verandert. En de young professional maakt binnen de wereld letterlijk en figuurlijk flinke beweging. Deze YP’s willen on-demand diensten en leggen zich niet snel vast. Een uitdagende doelgroep voor ANWB en Shell, beide aanbieders van mobiliteit.

Waarom werkten we hieraan?

Naast dat ANWB en Shell er baat bij hebben de young professional beter te leren kennen, wilden zij hun achterban met elkaar in contact brengen door gezamenlijk te werken aan een relevant vraagstuk: hoe verbinden wij ons aan de young professional? Tijd voor De Reactor! We werden gevraagd een intercompany event in te richten met conceptontwikkeling voor dit vraagstuk.

Hoe pakten we dit aan?

Twee vliegen, een klap. We ontwikkelden het programma van deze dag, waarbij we dankbaar gebruik maakten van mooie methodieken als empathy mapping en de customer journey. Onze trainer, trainde op haar beurt de facilitatoren die de groep van ruim 25 young professionals enthousiast door alle divergerende en convergerende fasen loodsten. Zo konden we direct opschalen om de ruim 25 young professionals te laten denken over hoe de ANWB hen kan bereiken, verbinden en behouden.

Wat is het resultaat?

We boekten resultaat op twee niveaus: conceptontwikkeling en netwerk. De brainstorms rondom de vraag hoe ANWB en Shell zich aan de young professional kunnen binden, leverden een visuele representatie van het leven van de young professional op. Op welke momenten, plekken en in welke context komt hij/zij in aanraking met mobiliteit? Waar loopt hij tegenaan? Waar liggen behoeftes? De eindgebruikers zelf gaven zo een unieke kijk in hun belevingswereld. Vervolgens werden diverse concepten ontwikkeld waarmee ANWB en Shell de young professional op verschillende manieren kan binden en behouden.

ANWB CEO Frits van Bruggen sloot aan op de avond zelf en kreeg direct input van deze waardevolle doelgroep, waaronder young professionals vanuit Shell, ANWB, Pels Rijcken Advocaten, KPN en freelancers. Ook leerden alle deelnemers elkaar op interactieve wijze kennen, wat bijdroeg aan een sterker netwerk van Young Shell en ANWB Jong. Een mooie basis voor toekomstige samenwerkingen.

Team

Marjolijn Soelaksana – als trainer van de facilitatoren en inrichter van de sessie

Skills

Design Thinking, Brainstormen, Customer Journey, Faciliatie van conceptontwikkeling, Presentatie.

Looptijd

November 2015